Legla: Ciukci

10 rezultata

03.02.2010. CIUKCI
otac: mužjak svijetlo crveno-bijela Serhat de Ciukci slika
majka: LOE 1436... ženka crno-bijela CAN CH Bain's Northern Kittenon T'Keys slika
mužjak crno-bijela CH Sokol de Ciukci slika

14.09.2007. CIUKCI
otac: LOE 113... mužjak sivo-bijela INT/DK CH Karnovanda's Ricochet slika
majka: AKC WS ... ženka svijetlo crveno-bijela DK/SPAN CH Huskavarna’s Carousel Dreams slika
mužjak sivo-bijela CH I Arenzano de Ciukci slika

06.07.2007. CIUKCI
otac: LOE 1694... mužjak sivo-bijela BISS CAN/AM/SP/INT CH Innisfree Insider Trade slika
majka: LOE 1436... ženka crno-bijela CAN CH Bain's Northern Kittenon T'Keys slika
ženka crno-bijela Int CH Kailua de Ciukci slika

15.04.2007. CIUKCI
otac: LOE 1478... mužjak sivo-bijela ICE/AM CH Karnovanda's Alexander Wolf slika
majka: CKC PQ0... ženka sivo-bijela CAN CH Nanook's North Wind slika
CKC 1101... mužjak svijetlo crveno-bijela MBIS/MRBIS Can CH/Am CH Mistral de Ciukci slika

24.06.2004. CIUKCI
otac: LOE 1447... mužjak crno-bijela CAN CH Bain's Northern Formal Attire slika
majka: ženka sivo-bijela PORT CH Tundra-Boreal del Gran Lupus slika
LOE 1474... mužjak sivo-bijela CH Delaware de Ciukci slika
LOE 1475... ženka sivo-bijela Int CH Belinda de Ciukci slika

29.12.1999. CIUKCI
otac: LOE 1057... mužjak sivo-bijela AM/SPAN CH Kristari's Spectator slika
majka: ženka crveno-bijela Artic Blue's Sienna Sunrise slika
N°1150047 mužjak sivo-bijela SPAN/BULG/POL/LUX/INT/EURO CH Chiricote De Ciukci slika

CIUKCI
otac: N°1150047 mužjak sivo-bijela SPAN/BULG/POL/LUX/INT/EURO CH Chiricote De Ciukci slika
majka: LOE 1436... ženka crno-bijela CAN CH Bain's Northern Kittenon T'Keys slika
N°LOE 14... mužjak sivo-bijela Sherakan De Ciukci slika

CIUKCI
otac: CKC RN05... mužjak sivo-bijela CAN/AM/LUX/GIB/SP CH Nanook's Blast From The Past slika
majka: CKC 1080... ženka svijetlo crveno-bijela BIS CAN CH Innisfree Tango With Nanook slika
mužjak svijetlo crveno-bijela Jr CH IT/HUN/CRO CH Khidar de Ciukci slika

CIUKCI
otac: AKC WP 9... mužjak crno-bijela MBISS CAN/AM/SP CH Bain's Northern Hopes Are High slika
majka: LOE 144... ženka sivo-bijela   CAN CH  Bain's Northern Trophy Edition slika
V-13403 mužjak sivo-bijela Chinook de Ciukci slika

CIUKCI
otac: AKC WP 4... mužjak svijetlo crveno-bijela AM/CAN/ASIAN CH  Innisfree's Ice T slika
majka: AKC WP 7... ženka sivo-bijela CH Karnovanda's Belleek slika
mužjak svijetlo crveno-bijela Serhat de Ciukci slika