Legla: Siberian Night Star

20 rezultata (1 - 10)

‹‹ prethodna 1 2 sljedeća ››

25.11.2017. SIBERIAN NIGHT STAR
otac: mužjak crno-bijela La Dam Latea Dark Midnight Dream slika
majka: HR 10398 ženka svijetlo crveno-bijela JCH HR Ayaba Mist Siberian Night Star slika
mužjak crno-bijela Kasper Siberian Night Star slika
mužjak crno-bijela Ken Venture Siberian Night Star slika
mužjak crno-bijela Kongo Siberian Night Star slika
ženka crno-bijela Kayra Siberian Night Star slika
HR 10540 ženka sivo-bijela Kalla Siberian Night Star slika
HR 10542 ženka crno-bijela Karma Siberian Night Star slika
HR 10543 mužjak crno-bijela King Of Darknes Siberian Night Star slika

13.11.2017. SIBERIAN NIGHT STAR
otac: HR 10504 mužjak pinto s crvenim Polar Panda Siberian Night Star slika
majka: HR 10427 ženka crno-bijela Best Of All Siberian Night Star slika
mužjak crno-bijela Quantico Siberian Night Star
HR 10539 mužjak crveno-bijela Quebec Siberian Night Star slika

29.08.2016. SIBERIAN NIGHT STAR
otac: HR 10354 mužjak sivo-bijela Int.CH, JCH HR, CH ROM, CH HR, CH Macedonia Amore Mio Eskimo River slika
majka: HR 10377 ženka pinto sa sivim JCH HR, CH Romania Coala Dea Siberian Night Star slika
mužjak sivo-bijela Zack Siberian Night Star slika
mužjak sivo-bijela Zeev Siberian Night Star slika
mužjak sivo-bijela Zulu Warior Siberian Night Star slika
ženka sivo-bijela Zahara Siberian Night Star slika
HR 10517 mužjak sivo-bijela Zynan Siberian Night Star slika

16.08.2016. SIBERIAN NIGHT STAR
otac: HR 10360 mužjak sivo-bijela JCH CRO Happy Moon Siberian Night Star slika
majka: ženka svijetlo crveno-bijela Joy of Life Siberian Night Star slika
mužjak sivo-bijela Old Good Boy Siberian Night Star slika
mužjak crno-bijela Oreo Cookie Siberian Night Star slika
ženka sivo-bijela Ola La Princess Lola Siberian Night Star
ženka crno-bijela Omg Sweetness Siberian Night Star

06.04.2016. SIBERIAN NIGHT STAR
otac: mužjak sivo-bijela Eskimo Starr of Hisari's Land slika
majka: HR 10398 ženka svijetlo crveno-bijela JCH HR Ayaba Mist Siberian Night Star slika
mužjak pinto s crvenim Peanut Cracker Siberian Night Star slika
ženka sivo-bijela Pandora Aurora Borealis Siberian Night Star slika
ženka sivo-bijela Panthera Blue Eye Siberian Night Star slika
ženka pinto sa sivim Phonix Siberian Night Star slika
ženka svijetlo crveno-bijela Pixie Siberian Night Star slika
HR 10504 mužjak pinto s crvenim Polar Panda Siberian Night Star slika

24.09.2014. SIBERIAN NIGHT STAR
otac: HR 10431 mužjak sivo-bijela Bounty Siberian Night Star slika
majka: HR 10398 ženka svijetlo crveno-bijela JCH HR Ayaba Mist Siberian Night Star slika
mužjak sivo-bijela Tallin Siberian Night Star slika
mužjak sivo-bijela Tango Siberian Night Star slika
mužjak crno-bijela Thunder Of Siberian Night Star slika
ženka crno-bijela Tayra Siberian Night Star slika
HR 10474 ženka sivo-bijela True Love Of Siberian Night Star slika
HR 10475 ženka sivo-bijela The Snowflake By Siberian Night Star slika

16.04.2014. SIBERIAN NIGHT STAR
otac: PKR.V-15... mužjak crno-bijela JCH PL, CH PL Ramir Dotyk Północy slika
majka: HR 10377 ženka pinto sa sivim JCH HR, CH Romania Coala Dea Siberian Night Star slika
mužjak crveno-bijela Red Rubin of Siberian Night Star slika
ženka crno-bijela Romance of Siberian Night Star slika
ženka crno-bijela Rose Crystal Siberian Night Star slika
HR 10467 mužjak crveno-bijela Royal Blood of Siberian Night Star slika

08.03.2014. SIBERIAN NIGHT STAR
otac: HR 10391 mužjak bijela CH HR Havasfalka Szepe Zeck slika
majka: HR 10398 ženka svijetlo crveno-bijela JCH HR Ayaba Mist Siberian Night Star slika
ženka svijetlo crveno-bijela Jacana Siberian Night Star slika
ženka sivo-bijela Jamaica Siberian Night Star slika
ženka crno-bijela Jolly Nala Siberian Night Star slika
ženka svijetlo crveno-bijela Joy of Life Siberian Night Star slika
ženka crno-bijela Just Love of Siberian Night Star slika

17.10.2013. SIBERIAN NIGHT STAR
otac: HR 10354 mužjak sivo-bijela Int.CH, JCH HR, CH ROM, CH HR, CH Macedonia Amore Mio Eskimo River slika
majka: HR 10352 ženka sivo-bijela JCH CRO, CH ROM Weeppy Siberian Night Star slika
ženka svijetlo crveno-bijela Ice & Fire Siberian Night Star slika
ženka svijetlo crveno-bijela Ideal Felicity Of Siberian Night Star slika
ženka sivo-bijela Imani Siberian Night Star slika
ženka sivo-bijela In Divine Of Shine Siberian Night Star slika
HR 10455 mužjak sivo-bijela Iceblink Diamond Siberian Night Star slika

10.01.2013. SIBERIAN NIGHT STAR
otac: HR 10335 mužjak sivo-bijela CH BIH Nashville of Siberian Lady slika
majka: HR 10333 ženka crno-bijela JCH BIH, JCH HR Clara Of House Teodorović slika
ženka crno-bijela Black Beauty Siberian Night Star slika
HR 10427 ženka crno-bijela Best Of All Siberian Night Star slika
HR 10428 ženka sivo-bijela Bambucha Siberian Night Star slika
HR 10429 ženka sivo-bijela Ballada Des Siberian Night Star slika
HR 10430 mužjak crno-bijela Blizzard Siberian Night Star slika
HR 10431 mužjak sivo-bijela Bounty Siberian Night Star slika
HR 10432 mužjak crno-bijela Braveheart Siberian Night Star slika
HR 10433 mužjak crno-bijela Bamby Siberian Night Star slika

‹‹ prethodna 1 2 sljedeća ››