Legla: Vlci Volani

1 rezultat

20.04.1991. VLCI VOLANI
otac: CSHPK 8... mužjak svijetlo crveno-bijela Des-Mar's Sunny slika
majka: CSHPK ... ženka Arta Polarnova
JR 70011 mužjak crno-bijela CH YU Derby Vlci Volani slika