Legla: Polarnova

1 rezultat

POLARNOVA
otac: VDH/DCNH... mužjak sivo-bijela Chucky Rocky slika
majka: CSHPK 12... ženka crno-bijela Borika Arcis
CsHPK 61... mužjak Aykon Polarnova
CSHPK ... ženka Arta Polarnova
ČsHPK 64... ženka Aska Polarnova