Legla: Snow Dream From Croatia

4 rezultata

13.04.2005. SNOW DREAM FROM CROATIA
otac: HR 10225 mužjak crveno-bijela CHM RH Nike Feisaril slika
majka: HR 10281 ženka svijetlo crveno-bijela Bayka Snow Dream From Croatia slika
HR 10303 mužjak crveno-bijela Don Snow Dream From Croatia slika
HR 10306 ženka Dacca Snow Dream From Croatia

31.10.2004. SNOW DREAM FROM CROATIA
otac: HR 10225 mužjak crveno-bijela CHM RH Nike Feisaril slika
majka: HR 10281 ženka svijetlo crveno-bijela Bayka Snow Dream From Croatia slika
HR 10297 ženka svijetlo crveno-bijela CH HR Chakka Snow Dream From Croatia slika

06.10.2002. SNOW DREAM FROM CROATIA
otac: mužjak Alaska Boy Of Chumash
majka: ženka crno-bijela Anes Ipeva slika
HR 10281 ženka svijetlo crveno-bijela Bayka Snow Dream From Croatia slika
HR 10283 ženka Bina Snow Dream From Croatia
HR 10284 ženka Bety Snow Dream From Croatia
HR 10285 ženka Bella Snow Dream From Croatia

24.02.2002. SNOW DREAM FROM CROATIA
otac: mužjak Alaska Boy Of Chumash
majka: ženka Cecilia Bily Vlk
HR 10264 ženka Alca Snow Dream From Croatia