Legla: di Likidado

2 rezultata

27.08.1998. DI LIKIDADO
otac: TC 032199 mužjak Barker at the Moon del Grand Canyon
majka: TC 072722 ženka Harmonia di Likidado
LOI 99/9... ženka sivo-bijela Over the Moon di Likidado slika

DI LIKIDADO
otac: TC 05850... mužjak crno-bijela CH Innisfree's Knight Frost slika
majka: TC 057076 ženka Banshee di Likidado
TC 072722 ženka Harmonia di Likidado