Legla: Kibango

5 rezultata

22.01.2017. KIBANGO
otac: MR 50690 mužjak svijetlo crveno-bijela JCH Makedonije Fantastic Five Fang Kibango slika
majka: JR 80908 ženka sivo-bijela MK CH Temptation of Siberian Lady slika
ženka New Pride of Kibango
BHR 3450... ženka svijetlo crveno-bijela Notorious Heidi Of Kibango slika

11.03.2016. KIBANGO
otac: HR 10442 mužjak sivo-bijela JCHMK,CH MK,CH SER,CH MNE, CH Kosovo, INT CH Inyabu Sunday Django slika
majka: MK 50601... ženka sivo-bijela JCH MK, Ch MK, Ch F BIH, CH SER, CH MNE Beauty slika
BHR 3446... mužjak sivo-bijela Glowing Flame of Kibango slika

15.03.2015. KIBANGO
otac: HR 10442 mužjak sivo-bijela JCHMK,CH MK,CH SER,CH MNE, CH Kosovo, INT CH Inyabu Sunday Django slika
majka: MK 50651... ženka svijetlo crveno-bijela JCH MK Kibango Diamond In the Sky slika
MR 50690 mužjak svijetlo crveno-bijela JCH Makedonije Fantastic Five Fang Kibango slika
mužjak svijetlo crveno-bijela Fantastic Five Fangio Kibango slika
mužjak sivo-bijela Fantastic Five Frosty Kibango slika
ženka svijetlo crveno-bijela Fantastic Five Fama Kibango
ženka svijetlo crveno-bijela Fantastic Five Freija Kibango

29.04.2014. KIBANGO
otac: MR 50330 mužjak sivo-bijela Int Ch, Ch MK, Ch MNE, Ch F BIH, Ch SER Glowing Flame Of Inner Vision slika
majka: MK 50601... ženka sivo-bijela JCH MK, Ch MK, Ch F BIH, CH SER, CH MNE Beauty slika
MK 50664... mužjak sivo-bijela JCH MK Echo Grey Duke of Kibango slika
MK 50665... mužjak svijetlo crveno-bijela Ellusive Star of Kibango slika
MK 50667... ženka sivo-bijela JCH BIH, CH BIH, CH MNE, CH SER Eleonore Bella of Kibango slika
ženka sivo-bijela Ellena Snowflake of Kibango slika
MK 50666... ženka sivo-bijela Emily Dutchess of Kibango slika

20.09.2013. KIBANGO
otac: MR 50361... mužjak sivo-bijela MK CH Honey Bear Of Inner Vision slika
majka: JR 80908 ženka sivo-bijela MK CH Temptation of Siberian Lady slika
MK 50648... mužjak sivo-bijela Kibango Dragon Warrior slika
MK 50649... mužjak sivo-bijela JCH SER Kibango Dream Illusion Pako slika
MK 50650... ženka sivo-bijela Kibango Daylight Shadow slika
MK 50651... ženka svijetlo crveno-bijela JCH MK Kibango Diamond In the Sky slika