Legla: Apache's Dream

2 rezultata

21.02.2016. APACHE'S DREAM
otac: HR 10354 mužjak sivo-bijela Int.CH, JCH HR, CH ROM, CH HR, CH Macedonia Amore Mio Eskimo River slika
majka: HR 10363 ženka svijetlo crveno-bijela Honey Luna Siberian Night Star slika
mužjak svijetlo crveno-bijela Zeen Apache's Dream
ženka svijetlo crveno-bijela Zinna Apache's Dream slika
HR 10498 ženka svijetlo crveno-bijela Zitta Apaches Dream slika

27.06.2013. APACHE'S DREAM
otac: HR 10354 mužjak sivo-bijela Int.CH, JCH HR, CH ROM, CH HR, CH Macedonia Amore Mio Eskimo River slika
majka: HR 10363 ženka svijetlo crveno-bijela Honey Luna Siberian Night Star slika
HR 10452 ženka svijetlo crveno-bijela Wild Angel Apache's Dream slika
HR 10453 ženka svijetlo crveno-bijela Winter Queen Apache's Dream slika
HR 10454 ženka svijetlo crveno-bijela Wonder Star Apache's Dream slika