Legla: Deboraska

1 rezultat

02.07.2016. DEBORASKA
otac: mužjak sivo-bijela Northkenda's The Lord of the Sands slika
majka: ženka sivo-bijela CH SER Desdimona of Doghouse Farm slika
ženka sivo-bijela JCH Deboraska Supernova slika