Legla: Vassily Inu

1 rezultat

05.11.2014. VASSILY INU
otac: HR 10461 mužjak sivo-bijela JCH HR La Dam Latea Son Goku slika
majka: BHR 2000... ženka crveno-bijela Aurnia Golden Lady Vassily Inu slika
mužjak sivo-bijela Beast Within Vassily Inu
mužjak sivo-bijela Bess Dwarf King Vassily Inu
BHR 336536 mužjak sivo-bijela Blaze of Glory slika
mužjak sivo-bijela Bobby Z Vassily Inu
mužjak sivo-bijela Born To Lead Vassily Inu
ženka sivo-bijela Banshee Howling Spirit Vassily Inu
ženka sivo-bijela Bianca Romania Vassily Inu
ženka sivo-bijela Bitter Sweet Memories Vassily Inu