Legla

2117 rezultata (861 - 870)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 sljedeća ››

08.07.1999. TOPAZ
otac: AKC WP80... mužjak sivo-bijela CH Topaz Jesse James slika
majka: AKC WP7... ženka crveno-bijela Topaz Scarlett
AKC WP9... mužjak svijetlo crveno-bijela Ch Topaz Southern Outlaw slika

02.07.1999. WILDSTAR
otac: AKC WP 6... mužjak sivo-bijela CH Demavand's Kiev slika
majka: AKC WP 5... ženka sivo-bijela BISS CH Wildestar's Cat Ballou slika
AKC WP 9... mužjak sivo-bijela CH Wildestar's North Face slika

29.06.1999. TOPAZ
otac: AKC WP ... mužjak crno-bijela AM/CAN CH Kaila’s Reo Lobo Of Sno Strip slika
majka: AKC WP ... ženka svijetlo crveno-bijela CH Topaz French Toast slika
AKC WP92... mužjak sivo-bijela CH Topaz Like A Rock
AKC 1437... ženka sivo-bijela CH Topaz Rite Of Passage slika

18.06.1999.
otac: JR Sp 70... mužjak Zeus
majka: JR 71024 ženka sivo-bijela Beti
JR 71469 ženka sivo-bijela Alisa

25.05.1999. INNISFREE
otac: WP 63423... mužjak crveno-bijela Innisfree Dynasty Gold
majka: WP 58989... ženka sivo-bijela Innisfree Kimba Wood slika
WP 92153... ženka crno-bijela Innisfree Morning Glory

20.05.1999.
otac: AKC WP ... mužjak sivo-bijela AM/BIS CAN CH Chrisdon's Distant Thunder slika
majka: AKC WP 5... ženka svijetlo crveno-bijela CH Innisfree's Scarlett O'Tasha
AKC WP9... mužjak sivo-bijela AM/CAN CH Krinhka`s Shadow of Crisdon slika

17.05.1999.
otac: JR 80393 mužjak crno-bijela CH YU, JCH YU Tannuc of Siberian Lady
majka: JR 70934 ženka crno-bijela Arta slika
JR 71481 ženka crno-bijela Tundra Arctic slika

09.05.1999. KAILA
otac: AKC WP 3... mužjak sivo-bijela CH Kaila's Silent Snow
majka: AKC W... ženka sivo-bijela Kaila’s Jannique
AKC WP 9... ženka sivo-bijela Kaila's Moonlite Mist O'Ziemabora

30.04.1999. TOVIK
otac: AKC WP 7... mužjak crveno-bijela CH Maskarade's Johnny Walker Red slika
majka: AKC WP64... ženka crno-bijela Tovik's Forever Young slika
AKC WP9... ženka svijetlo crveno-bijela CH Tovik's Thirty Six Red slika

20.04.1999.
otac: JR 80154... mužjak JCH YU, CH.YU Ovari Telepi Emir
majka: Sp 70193... ženka crno-bijela Dina
JR 71412... ženka crno-bijela Lori

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 sljedeća ››