Legla

1968 rezultata (131 - 140)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 sljedeća ››

06.03.2012.
otac: mužjak Karnovanda's Academy Award
majka: ženka Karnovanda's Ice Crystal
KCT SH 0... mužjak sivo-bijela Dynasty's Ice Cube slika

03.03.2012. SIBERIAN LADY
otac: mužjak sivo-bijela CH Korea, CH Serbia White Sunday's Like it Bumble B slika
majka: JR 80802 ženka sivo-bijela JCH SER, CH SER, CH HR, Int.CH Elly May of Siberian Lady slika
JR 81003 mužjak sivo-bijela Check Out of Siberian Lady slika
JR 81004 mužjak sivo-bijela Clear Heart of Siberian Lady slika
JR 81002 mužjak sivo-bijela Close To You of Siberian Lady slika
JR 81005 ženka sivo-bijela J.Euro CH, CH RU,  Ch CH Casablanca of Siberian Lady slika
JR 81007 ženka sivo-bijela JCH SER, Int CH Copy May of Siberian Lady slika
JR 81006 ženka sivo-bijela JCH SER, CH SER Creek Spring of Siberian Lady slika

02.03.2012.
otac: BHR 3113... mužjak sivo-bijela Tom od Negovanovića
majka: BHR 3151... ženka crno-bijela Beti
BHR 1002... ženka crno-bijela Rea

21.02.2012.
otac: JR 74768... mužjak sivo-bijela Balzak Vom Haus Bogatić slika
majka: JR 74349... ženka crno-bijela Vanda
JR 75919... ženka sivo-bijela Liza slika

19.02.2012.
otac: JR 80748... mužjak sivo-bijela Mok slika
majka: JR 74922... ženka Hasaki Team April Rain
JR 75892... mužjak sivo-bijela JCH SER, CH SER Floy slika

16.02.2012.
otac: JR 74157... mužjak crveno-bijela JCH SER Bruno slika
majka: JR 74425... ženka sivo-bijela Silver Queen Hasaki Team slika
JR 75882 mužjak sivo-bijela J CH SER, CH SRB Avaks slika
JR 75884... mužjak sivo-bijela JCH Serbia Azrael slika

05.02.2012. INNER VISION F.C.I. : 6 \ 07
otac: Ws 25316... mužjak sivo-bijela PlayMor's Game Time slika
majka: MR 50247 ženka pinto sa sivim JCH.Bugarske, JCH.MNE, JCH.MK, JCH SER Andromeda Of Inner Vision slika
mužjak sivo-bijela Melchiot Of Inner Vision slika
mužjak sivo-bijela Morgandy of Inner Vision slika
ženka sivo-bijela Mai Tai Of Inner Vision slika

17.01.2012.
otac: HR 10349 mužjak svijetlo crveno-bijela Willow Siberian Night Star slika
majka: JR 80910... ženka Aska
MR 50572... ženka sivo-bijela JCH MKD, CH MKD Avantasya Silver Fox slika

28.12.2011. T-LESARK
otac: mužjak sivo-bijela SP Jr CH Tangotara Dali slika
majka: ženka sivo-bijela GRCH/Bulg GRCH RUS JrCH/ROM JrCH/EST JrCH Karnovanda's Baltic Pearl slika
mužjak sivo-bijela Int.Ch T-Lesark Tango with Santsierra slika
mužjak sivo-bijela JR CH RUS/BEL/HeJW-12/HeW-12 T-Lesark Temptation Classic slika
mužjak crno-bijela JCH T-Lesark Tom-Tom Kapiton slika

24.12.2011. INNER VISION F.C.I. : 6 \ 07
otac: mužjak CH Far Away Land Bruno
majka: JR 80787... ženka sivo-bijela Snow Ball Orthodox Wild slika
mužjak svijetlo crveno-bijela Kaius Of Inner Vision
mužjak svijetlo crveno-bijela Kaius Of Inner Vision slika
mužjak svijetlo crveno-bijela Kalisto Of Inner Vision slika
mužjak crno-bijela J CH UA, RU, CH UA, Caucasus, AZ, GE,MD, BIS/BISS Knight Star Of Inner Vision slika
ženka sivo-bijela Kaisa Of Inner Vision slika
ženka crveno-bijela Kalpea Of Inner Vision slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 sljedeća ››