Legla

1981 rezultat (51 - 60)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 sljedeća ››

06.04.2015. DISCWORLD 7/97
otac: HR 10461 mužjak sivo-bijela JCH HR La Dam Latea Son Goku slika
majka: HR 10388 ženka sivo-bijela CH HR Discworld Onida Miakoda slika
HR 10477 mužjak sivo-bijela Discworld Nodin Takoda slika
HR 10478 ženka sivo-bijela Discworld Nuttah Taini slika
HR 10479 ženka sivo-bijela Discworld Numees Taipa slika
HR 10480 ženka sivo-bijela Discworld Nituna Tansy slika
HR 10481 ženka sivo-bijela Discworld Namid Tiponi slika

21.03.2015. SNOEBEAR
otac: AKC WP ... mužjak crno-bijela BISS CH Innisfree's Arctic Ranger slika
majka: ženka sivo-bijela CH Davik's True North slika
WS 50917... mužjak sivo-bijela JCH, CH Poland Snoebear's Secret Agent slika

15.03.2015. KIBANGO
otac: HR 10442 mužjak sivo-bijela JCHMK,CH MK,CH SER,CH MNE, CH Kosovo, INT CH Inyabu Sunday Django slika
majka: MK 50651... ženka svijetlo crveno-bijela JCH MK Kibango Diamond In the Sky slika
MR 50690 mužjak svijetlo crveno-bijela JCH Makedonije Fantastic Five Fang Kibango slika
mužjak svijetlo crveno-bijela Fantastic Five Fangio Kibango slika
mužjak sivo-bijela Fantastic Five Frosty Kibango slika
ženka svijetlo crveno-bijela Fantastic Five Fama Kibango
ženka svijetlo crveno-bijela Fantastic Five Freija Kibango

10.02.2015. NORDICA
otac: MET 6345... mužjak crno-bijela Multi Ch, Int Ch Zorro Rides Again in Nordica slika
majka: ženka Arctic Avalanche Be A Star in Nordica
MET.HUSK... mužjak crveno-bijela JCH, CH H Flame on Leash Star'N Nordica slika
ženka crno-bijela Fame and Fortune Star'n Nordica slika

05.11.2014. VASSILY INU
otac: HR 10461 mužjak sivo-bijela JCH HR La Dam Latea Son Goku slika
majka: BHR 2000... ženka crveno-bijela Aurnia Golden Lady Vassily Inu slika
mužjak sivo-bijela Beast Within Vassily Inu
mužjak sivo-bijela Bess Dwarf King Vassily Inu
BHR 336536 mužjak sivo-bijela Blaze of Glory slika
mužjak sivo-bijela Bobby Z Vassily Inu
mužjak sivo-bijela Born To Lead Vassily Inu
ženka sivo-bijela Banshee Howling Spirit Vassily Inu
ženka sivo-bijela Bianca Romania Vassily Inu
ženka sivo-bijela Bitter Sweet Memories Vassily Inu

01.11.2014. SARAYSOUL
otac: MNE 1006... mužjak crno-bijela Icily's Steppenwolf slika
majka: JR 74906... ženka sivo-bijela JCH BIH, CH SER, CH MNE, CH BIH Biisa Iyowaq of Hisari's Land slika
mužjak sivo-bijela Saraysoul's Abracadabra slika
mužjak sivo-bijela Saraysoul's Attentions Please slika

31.10.2014. SIBERIAN LADY
otac: mužjak sivo-bijela Northkenda's The Lord of the Sands slika
majka: JR 80802 ženka sivo-bijela JCH SER, CH SER, CH HR, Int.CH Elly May of Siberian Lady slika
mužjak sivo-bijela Hot Blooded of Siberian Lady slika
ženka sivo-bijela Hey Jude of Siberian Lady slika
ženka sivo-bijela Hypnotic Dust of Siberian Lady slika

30.09.2014. TALOCON
otac: mužjak T-Lesark Richie Strong
majka: ženka sivo-bijela GRCH/Bulg GRCH RUS JrCH/ROM JrCH/EST JrCH Karnovanda's Baltic Pearl slika
mužjak sivo-bijela T-Lesark Saul Goodman

24.09.2014. SIBERIAN NIGHT STAR
otac: HR 10431 mužjak sivo-bijela Bounty Siberian Night Star slika
majka: HR 10398 ženka svijetlo crveno-bijela JCH HR Ayaba Mist Siberian Night Star slika
mužjak sivo-bijela Tallin Siberian Night Star slika
mužjak sivo-bijela Tango Siberian Night Star slika
mužjak crno-bijela Thunder Of Siberian Night Star slika
ženka crno-bijela Tayra Siberian Night Star slika
HR 10474 ženka sivo-bijela True Love Of Siberian Night Star slika
HR 10475 ženka sivo-bijela The Snowflake By Siberian Night Star slika

21.08.2014.
otac: JR 76691... mužjak sivo-bijela JCH, CH Icily's Air Walker slika
majka: JR 76866... ženka sivo-bijela JCH, CH Poland, CH SER G.I.Jane Galladria Novitaris slika
JR 77293... ženka sivo-bijela Bellahusk's Sena Pleše slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 sljedeća ››