Legla

2199 rezultata (801 - 810)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 sljedeća ››

24.02.2002. SNOW DREAM FROM CROATIA
otac: mužjak Alaska Boy Of Chumash
majka: ženka Cecilia Bily Vlk
HR 10264 ženka Alca Snow Dream From Croatia

21.02.2002.
otac: JR 80493 mužjak Armani
majka: JR 71316... ženka crno-bijela Astra
BHR 30368 ženka crno-bijela Lila slika

06.02.2002. INNISFREE
otac: AKC WP ... mužjak crno-bijela BISS CH Innisfree's Chips Ahoy slika
majka: WP 67760... ženka sivo-bijela CH USA Innisfree's Avalon O'Kristari slika
CKC 1080... ženka svijetlo crveno-bijela BIS CAN CH Innisfree Tango With Nanook slika

28.01.2002. DELLA FARHA
otac: HSK 2232... mužjak sivo-bijela JCH I, CHI, Int.CH Like - Lightning of Doghouse Farm slika
majka: LOI 99/1... ženka sivo-bijela Unconquerablephoebe della Farha slika
LOE 1335... ženka sivo-bijela Galadhrim della Farha slika

28.01.2002.
otac: AKC WP 8... mužjak crno-bijela BIS/BISS AM/CAN CH Highlander’s Austin Powers slika
majka: AKC WP85... ženka sivo-bijela AM/CAN CH Highlander's Chatty Cathy slika
AKC WS 0... mužjak sivo-bijela CH Tyvanki Silver Shenandoah slika

21.01.2002.
otac: Sp 70014... mužjak crno-bijela Falco
majka: JR 80018 ženka crno-bijela Dakota
JR 72244... mužjak Volf

10.01.2002.
otac: JR 80421... mužjak crveno-bijela CH YU Big Foot Zuard Of Goldstar slika
majka: JR 70167 ženka Glorija
JR 72223... ženka Dalma Gold Star

10.01.2002. TOPAZ
otac: AKC WP ... mužjak crveno-bijela CH Ma-Pal’s Bart Simpson slika
majka: AKC WP ... ženka sivo-bijela Topaz Snow White
AKC 7483 mužjak sivo-bijela CH Topaz Kiss This slika

08.01.2002.
otac: JR 80252 mužjak Husky-Matu Cicero
majka: JR 80112 ženka crno-bijela Abos
JR 72225 mužjak crno-bijela JCH BIH Karuzo "Vom Haus Bogatić" slika

04.01.2002. KARNOVANDA KENNEL, USA
otac: AKC WP ... mužjak sivo-bijela MBIS/MBISS CAN/AM CH Karnovanda's Niklas Wolf slika
majka: AKC 9973... ženka sivo-bijela CH Karnovanda's Ice Angel slika
mužjak svijetlo crveno-bijela CH USA Karnovanda's The Sundance Kid slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 sljedeća ››