Legla

2198 rezultata (31 - 40)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 sljedeća ››

07.08.2018.
otac: mužjak Deboraska's Albert The Great
majka: ženka sivo-bijela JCH Deboraska Supernova slika
ženka sivo-bijela Deboraska's Standing Still slika

29.07.2018.
otac: AKC WS30... mužjak sivo-bijela BISS GCH CH USA/#1 Owner-handled Siberian 201 Huskavarna's King of the Winter Sky slika
majka: RKF 3050... ženka sivo-bijela BISS JCH RUS/CW'12/CH RUS/LV/RKF/CLUB/GR CH RUS/C.I.B. Husky Haven Blue Curacao slika
ženka Karjalaine Angry Bird

18.05.2018. LUNATION
otac: mužjak sivo-bijela JCH SER, CH SER Amos Free Runner Red Mist slika
majka: HR 10527 ženka crno-bijela JCH HR Luna slika
HR 10556 mužjak crno-bijela Ares Lunation slika
HR 10557 mužjak sivo-bijela Amon Lunation slika
HR 10558 ženka sivo-bijela Aurora Lunation slika
HR 10559 ženka sivo-bijela Artemida Lunation slika
HR 10560 ženka crno-bijela Atena Lunation slika
HR 10561 ženka sivo-bijela Afrodita Lunation slika
HR 10562 ženka sivo-bijela Alekta Lunation slika

23.04.2018. GOD'S CREATURES
otac: mužjak crno-bijela La Dam Latea Dark Midnight Dream slika
majka: ženka svijetlo crveno-bijela Joy of Life Siberian Night Star slika
mužjak sivo-bijela Jesus Is Coming Soon God's Creatures
ženka Jesus Is Your Saviour God's Creatures
ženka sivo-bijela Jesus Loves You God's Creatures

02.04.2018. ANUNIAQ
otac: mužjak sivo-bijela Kristari's Mastermind slika
majka: ženka crveno-bijela Anuniaq Never Say Never slika
mužjak sivo-bijela CH Anuniaq Rumbly In My Tumbly slika

10.02.2018. BLUEWINNER
otac: SLRSH-00... mužjak sivo-bijela JCH, CH Bellahusk Stephan Mr. Blue slika
majka: SLRSH-00... ženka sivo-bijela JCH Kailua Accidential Love slika
SLRSH-00... mužjak sivo-bijela JCH Bluewinner Call Me The Boss slika
SLRSH-00... ženka sivo-bijela Bluewinner Charming Lady slika

17.01.2018.
otac: mužjak crno-bijela Jch, CH Huskavarna's Raise The Stakes slika
majka: ženka sivo-bijela Karjalaine Passion To Perfection slika
mužjak sivo-bijela Karjalaine Generate Thunder slika

06.01.2018. KAILUA
otac: WS 50917... mužjak sivo-bijela JCH, CH Poland Snoebear's Secret Agent slika
majka: ženka crno-bijela CH POL Kailua Mysterious Flame slika
mužjak sivo-bijela JCH, CH Romania Kailua No Risk No Fun slika
mužjak sivo-bijela Kailua Nothing To Hide slika
ženka sivo-bijela Kailua Natural Force slika
ženka crno-bijela JCH CZ, JCH POL Kailua Never Let Me Go slika

13.12.2017.
otac: PKR.V-13... mužjak sivo-bijela International and Multi CH Winterfrost's Pegaso slika
majka: ženka crno-bijela Magical Winter Melody N Triumphant Beauty slika
mužjak sivo-bijela Winter Melody Bring It On slika

06.12.2017. FIRE IN PAWS
otac: JR 80860... mužjak sivo-bijela Int.CH, JCH H, JCH SER, CH HR, CH Romania, Grand CH Romania, CH SER, CH Hungary Indian Legend of Siberian Lady slika
majka: ženka sivo-bijela Hypnotic Dust of Siberian Lady slika
mužjak sivo-bijela Fire In Paws The Lord Snow slika
ženka sivo-bijela Fire in Paws The Promised Princess slika
ženka sivo-bijela Fire In Paws The Stormborn Dragon Queen

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 sljedeća ››