Legla

1979 rezultata (811 - 820)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 sljedeća ››

10.06.1998.
otac: MET 5678... mužjak crno-bijela CHM HR, H CH, H JCH Big Foot Black Q-Ankau slika
majka: HR 10125 ženka crno-bijela Tara slika
HR 10190 mužjak crno-bijela Nando
HR 10191 ženka crno-bijela Nera
HR 10192 ženka crno-bijela Nessie

10.06.1998. TOPAZ
otac: mužjak sivo-bijela CH Topaz Charles In Charge slika
majka: AKC WP ... ženka svijetlo crveno-bijela CH Topaz French Toast slika
AKC WP86... ženka svijetlo crveno-bijela CH Topaz French Kiss slika

30.05.1998. BAIN NORTHERN
otac: AKC WF ... mužjak crno-bijela AM/CAN CH Kontoki’s The Minstrel slika
majka: CKC CU 2... ženka crno-bijela CAN CH Bain's Northern Family Album slika
AKC WP 9... mužjak crno-bijela MBISS CAN/AM/SP CH Bain's Northern Hopes Are High slika

25.05.1998.
otac: JR 70115 mužjak sivo-bijela CH YU Limbo
majka: JR 80049 ženka Ritta
JR 71180 ženka crno-bijela Kasta

20.05.1998. ALCINTA
otac: AKC WP 5... mužjak sivo-bijela CH Arrow Bamboo Black Jaguar slika
majka: AKC WP53... ženka svijetlo crveno-bijela CH Alcinta's Secret Passion slika
AKC WP ... ženka sivo-bijela CH Alcinta’s Pretty Woman

17.05.1998. KAILA
otac: AKC WP 3... mužjak sivo-bijela CH Kaila's Silent Snow
majka: AKC WP68... ženka crveno-bijela CH Sled Way Jp's Winter Rose
AKC WP86... ženka crveno-bijela Kaila's Rose Of White Star

14.05.1998.
otac: AKC WP59... mužjak sivo-bijela Wildestar's Eagle Dancer slika
majka: AKC WP ... ženka crno-bijela CH Karnovanda Once In A Blue Moon slika
AKC WP ... ženka sivo-bijela Karnovanda's Inca Dove

24.04.1998.
AKC WP 8... mužjak sivo-bijela CH Seeonees Vanishing Act

15.04.1998.
otac: Sp 80137... mužjak Astor Tiszaparti
majka: Sp 70315... ženka crno-bijela Aja
MR 50031... ženka crno-bijela Monja

11.04.1998. INNISFREE
otac: WP 47308... mužjak crno-bijela Am CH Kristari's Colin O'Innisfree
majka: AKC WP 3... ženka crveno-bijela Innisfree's Maura
AKC WP 8... ženka sivo-bijela CH Innisfree Silver Dawn

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 sljedeća ››