Legla

1980 rezultata (1721 - 1730)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 sljedeća ››

CRIGNIS (DE)
otac: TC059619 mužjak crveno-bijela Sunnydelight Della Vanisella slika
majka: SLR 000100 ženka crno-bijela Sabba slika
SLR 000259 mužjak svijetlo crveno-bijela JCH SLO, CH SLO Vandycke de Crignis slika

otac: TC043295 mužjak sivo-bijela Multi CH A Rock Around The Clock della Vanisella slika
majka: SLR 000064 ženka Chizzi Child
SLR 000100 ženka crno-bijela Sabba slika

otac: LOI 073375 mužjak CH I, INT,B,D,E Bolt From the Blue
majka: LOI 99/2... ženka Subarbaby della Farha
SLR 0003... ženka crno-bijela Crystall slika

otac: LOI 031... mužjak crveno-bijela CH -I, Ost-CH Otish Dei Navajos slika
majka: LOI 038447 ženka CH I,B Silvermoon
LOI 073375 mužjak CH I, INT,B,D,E Bolt From the Blue

otac: HSK 2232... mužjak sivo-bijela JCH I, CHI, Int.CH Like - Lightning of Doghouse Farm slika
majka: LOI 070448 ženka One Moments Rest della Farha
LOI 99/2... ženka Subarbaby della Farha

otac: JR 70115 mužjak sivo-bijela CH YU Limbo
majka: JR 70704 ženka Beti
JR 71401 mužjak Aski

otac: JR 71893 mužjak crno-bijela Deni
majka: BHR 30565 ženka Dakota
BHR 36500 ženka Lana

otac: JR 71588 mužjak Kani
majka: JR 71807 ženka Morna
BHR 30565 ženka Dakota

ESKIMOSKI DOMEK
otac: PKR V... mužjak crno-bijela POL CH Artic Blue’s Ice Legend slika
majka: ženka sivo-bijela POL CH/POL Jr CH Eagle River Hydrargium slika
V-11704 ženka sivo-bijela Ulka Eskimoski Domek slika

ARTIC BLUE
otac: mužjak sivo-bijela Int CH,It CH Adage and Fire Boiling Temper slika
majka: ženka crveno-bijela Artic Blue's Sienna Sunrise slika
PKR V... mužjak crno-bijela POL CH Artic Blue’s Ice Legend slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 sljedeća ››