Litters: Karnavalda

1 result

26.03.2013. KARNAVALDA
sire: UKU 0113... male   black & white Multi CH Billy Janniro Karnavalda slika
dam: UKU 0087... female   gray & white JCH UK & RUS Ultima Silver Bullet Kattyval slika
UKU 015194 female   Ferlito Vanessa Karnavalda slika